Szukaj w serwisie
Serwisy społecznościowe są skierowane do konkretnej grupy społecznej o podobnych zainteresowaniach. Nazywane Web 2.0 i polegają na bardzo dużej ingerencji użytkowników w treść i charakter serwisu.

Dodane w ostatnim tygodniu...

Nic nie dodano w ciągu ostatniego tygodnia.

Copyright m-luka.pl

www.uwagi.pl * www.potrzeby.pl * www.tewo.pl * www.narzedzie.pl * www.najladniejsi.pl * www.narzedzie.com.pl * www.oceny-ucznia.pl * www.radosci.pl * www.techni.pl

statystyka